Lồng Chim Cu Gáy

Lồng Cu gáy tre già triện kỹ

26 Mô tả Cu gáy tre già triện kỹ, nan đôi, đáy tre ghép, cầu gỗ đục rồng Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chim cu gáy tre già

25 Mô tả Lồng chim cu gáy tre già, cầu gỗ đục rồng, sàn tre giép Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng cu gáy quả đào cửa đục hoa sen

24 Mô tả Lồng cu gáy quả đào cửa đục hoa sen Chất liệu mây, tre, gỗ, vải Đường kính 27Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng cu gáy quả đào đục hoa mai gỗ thị

23 Mô tả Lồng cu gáy quả đào cửa đục hoa mai gỗ thị, tag đục đốt trúc, nóc đan mây, công tre rừng già Chất liệu tre, gỗ thị, mây Đường kính 27Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng cu gáy quả đào cửa rồng đẹp

22 Mô tả Lồng cu gáy quả đào cửa rồng , móc đồng đốt trúc, tag đục đốt trúc, 3 chân đục bầu bí, công bằng tre rừng Chất liệu tre, gỗ, vải, đồng Đường kính 27Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng cu gáy quả đào của rút

21 Mô tả Lồng cu gáy quả đào của rút Chất liệu Đường kính 33Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội