Lồng Chim Khuyên

Lồng chim khuyên tre già

20 Mô tả: – Chất liệu : Tre già , sàn tre ép công nghiệp ( sàn mít , tre ghép tay) – Lồng khuyên 3 vanh

Lồng khuyên trúc kĩ

19 Mô tả: – Chất liệu : Trúc già , sàn gỗ mít -Lồng khuyên trúc kĩ , làm giả khuyên tầu

Lồng khuyên tre già

18 – Mô tả:Lồng chim khuyên tre già – Chất liệu : tre già

Lồng khuyên kỹ tre già đục bát mã

17 Mô tả Lồng khuyên kỹ tre già đục bát mã, vanh đục đốt trúc, đáy đục bức tranh, Chất liệu Tre già Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội