Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

Chim là loài duy nhất có lông vũ, và tuyệt đại đa số loài lông vũ đều biết bay. Đó là đặc điểm để phân biệt chim với các loài khác. Thế giới có 10.000 loài chim, trong số này người ta đã bình chọn 10 loài có bộ cánh sặc sỡ nhất, tô điểm cho vẻ đẹp của thiên nhiên.
36a Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36b Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36c Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36d Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36e Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36f Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36g Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36h Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36j Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

36k Chiêm ngưỡng 10 loài chim đẹp lộng lẫy nhất hành tinh

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>