Lồng chào mào biên hòa tre già vai vuông đục tam quốc ký

5 Lồng chào mào biên hòa tre già vai vuông đục tam quốc ký

Mô tả Lồng chào mào biên hòa tre già vai vuông đục tam quốc ký
Chất liệu tre già
Đường kính 40 Cmm, 68 nan
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>