Lồng chào mào biên hòa trúc kỹ đục

7 Lồng chào mào biên hòa trúc kỹ đục
Mô tả Lồng chào mào biên hòa trúc kỹ đục, sàn tre giép
Chất liệu trúc, tre
Đường kính 38-40-42Cm
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>