Lồng chào mào tre già biên hòa triện kỹ

1 Lồng chào mào tre già biên hòa triện kỹ
Mô tả Lồng chào mào tre già biên hòa triện kỹ, vanh triện chữ T, chân triện, gánh triện, sàn tre gép, nó đôi chân chiến
Chất liệu 100% tre già
Đường kính 40 Cm
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>