Lồng chào mào tre già đục 18 vị anh hùng

6 Lồng chào mào tre già đục 18 vị anh hùng
Mô tả Lồng chào mào tre già đục 18 vị anh hùng CM075
Chất liệu tre
Đường kính 40Cm
Nan 68 nan
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>