Lồng chào mào tre già đục bát tiên

2 Lồng chào mào tre già đục bát tiên
Mô tả Lồng chào mào tre già đục bát tiên, vanh đục đốt trúc, đục cả tang, mặc sau chân đục hoa chanh, đáy đục đục ông tiên.
Chất liệu
Đường kính 40 Cm , 68 nam
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>