Lồng chào mào tre già kỹ đục hổ phù

4 Lồng chào mào tre già kỹ đục hổ phù
Mô tả Lồng chào mào tre già kỹ đục hổ phù , Tang đục song long, móc bằng gốc tre đục rồng, gánh rồng huế, vanh triện, cầu đục rồng, chân đục hoa chanh
Chất liệu Tre già 100%
Đường kính Cm
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>