Lồng chào mào tre già vai vuông đục bát tiên

38 Lồng chào mào tre già vai vuông đục bát tiên
Mô tả Lồng chào mào tre già vai vuông đục bát tiên, sàn tre gép
Chất liệu tre
Đường kính 40Cm , 68 nam
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>