Lồng chào mào trúc kỹ chân tách tầu dừa

3 Lồng chào mào trúc kỹ chân tách tầu dừa
Mô tả Lồng chào mào trúc kỹ chân tách tầu dừa, vanh rũi 2 chỉ, đáy tre ghép, nóc đôi
Chất liệu Trúc già
Đường kính 40 Cm , 68 nan
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>