Lồng chào mào vai vuông tre già đục tây du ký

39 Lồng chào mào vai vuông tre già đục tây du ký
Mô tả Lồng chào mào vai vuông, đục tây du ký, đáy đục búc tranh, mặt trong chân đục hoa tranh, vanh triện chữ T, Gánh đục.
Chất liệu Tre già
Đường kính 40Cm, 68 nam
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>