Lồng chim khuyên tre già

20 Lồng chim khuyên tre già
Mô tả:
– Chất liệu : Tre già , sàn tre ép công nghiệp ( sàn mít , tre ghép tay)
– Lồng khuyên 3 vanh

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>