Lồng chim mi chiến tre già tách gạch kỹ cửa rơi

11 Lồng chim mi chiến tre già tách gạch kỹ cửa rơi
Mô tả Lồng chim mi chiến tre già tách gạch kỹ cửa rơi
Chất liệu Tre già, sàn gỗ mít lõi
Số nan 56 nan
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>