Lồng khuyên kỹ tre già đục bát mã

17 Lồng khuyên kỹ tre già đục bát mã
Mô tả Lồng khuyên kỹ tre già đục bát mã, vanh đục đốt trúc, đáy đục bức tranh,
Chất liệu Tre già
Đường kính Cm
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>