Lồng mi chiến tre già triện kỹ

10 Lồng mi chiến tre già triện kỹ
Mô tả Lồng mi chiến tre già triện kỹ, vanh tách chữ T, đáy tre ghép.
Chất liệu Tre già
Đường kính Cm
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>