Lồng mi đục võ tòng đả hổ trên đôi cảnh dương

16 Lồng mi đục võ tòng đả hổ trên đôi cảnh dương
Mô tả:
– Nguyên liệu : Tre già
– Lồng mi tre già , đục tích võ tòng đả hổ, vanh hoa dây
– đang hoàn thiện ( giá khoảng 40tr)

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>