Lồng mi tre già đẹp

15 Lồng mi tre già đẹp
Mô tả:
– Nguyên liệu : Tre già , sàn mít
– Lồng mi tre già, hai phào đục ,riềm chân, cửa đục bi

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>