Mi chiến tre già đục tùng cúc trúc mai

12 Mi chiến tre già đục tùng cúc trúc mai
Mô tả Mi triến tre già đục tùng cúc trúc mai , sàn tre ghép
Chất liệu tre già
Đường kính Cm
Chiều cao Cm
Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>