Móc đồng đốt trúc cho lồng chim chào mào

31 Mô tả: – Chất liệu : Làm từ đồng – Móc dùng cho lồng chim chào mào.

Móc Inox cho lồng khuyên

30

Cóng ăn thủy tinh dùng cho lồng chào mào, lồng mi, lồng cu gáy

29

Cóng ăn sứ cho long chim khuyên

28

Cóng sứ cho lồng chim chào mào

27

Lồng Cu gáy tre già triện kỹ

26 Mô tả Cu gáy tre già triện kỹ, nan đôi, đáy tre ghép, cầu gỗ đục rồng Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chim cu gáy tre già

25 Mô tả Lồng chim cu gáy tre già, cầu gỗ đục rồng, sàn tre giép Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng cu gáy quả đào cửa đục hoa sen

24 Mô tả Lồng cu gáy quả đào cửa đục hoa sen Chất liệu mây, tre, gỗ, vải Đường kính 27Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Thế Giới Lồng Chim – Lồng Chim Đẹp – Lồng Chim Cảnh Cao Cấp