Lồng mi tre già đẹp

15 Mô tả: – Nguyên liệu : Tre già , sàn mít – Lồng mi tre già, hai phào đục ,riềm chân, cửa đục bi

Lồng my kỹ tre già đục tam thư quần trầu

14 – Mô tả: Đục tam thư quân trầu làm băng tre già làm kỹ 100% – Chất liệu : tre già 100%

Lồng mi chiến tre già tách gạch kỹ

13 Mô tả Lồng mi chiến tre già tách gạch, vanh tách chữ T, thẻ tách gạch, gánh tách Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Mi chiến tre già đục tùng cúc trúc mai

12 Mô tả Mi triến tre già đục tùng cúc trúc mai , sàn tre ghép Chất liệu tre già Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chim mi chiến tre già tách gạch kỹ cửa rơi

11 Mô tả Lồng chim mi chiến tre già tách gạch kỹ cửa rơi Chất liệu Tre già, sàn gỗ mít lõi Số nan 56 nan Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng mi chiến tre già triện kỹ

10 Mô tả Lồng mi chiến tre già triện kỹ, vanh tách chữ T, đáy tre ghép. Chất liệu Tre già Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chim chào mào biên hòa vai vuông triện

9 Mô tả Lồng chim chào mào biên hòa vai vuông triện Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào gỗ mun đục hoa mai

8 Mô tả Lồng chào mào gỗ mun đục hoa mai Chất liệu gỗ mun Số nan 15 nam Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Thế Giới Lồng Chim – Lồng Chim Đẹp – Lồng Chim Cảnh Cao Cấp