cửa hàng Lồng chim chào mào

Lồng chào mào vai vuông tre già đục tây du ký

39 Mô tả Lồng chào mào vai vuông, đục tây du ký, đáy đục búc tranh, mặt trong chân đục hoa tranh, vanh triện chữ T, Gánh đục. Chất liệu Tre già Đường kính 40Cm, 68 nam Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào tre già vai vuông đục bát tiên

38 Mô tả Lồng chào mào tre già vai vuông đục bát tiên, sàn tre gép Chất liệu tre Đường kính 40Cm , 68 nam Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chim chào mào biên hòa vai vuông triện

9 Mô tả Lồng chim chào mào biên hòa vai vuông triện Chất liệu tre Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào gỗ mun đục hoa mai

8 Mô tả Lồng chào mào gỗ mun đục hoa mai Chất liệu gỗ mun Số nan 15 nam Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào biên hòa trúc kỹ đục

7 Mô tả Lồng chào mào biên hòa trúc kỹ đục, sàn tre giép Chất liệu trúc, tre Đường kính 38-40-42Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào tre già đục 18 vị anh hùng

6 Mô tả Lồng chào mào tre già đục 18 vị anh hùng CM075 Chất liệu tre Đường kính 40Cm Nan 68 nan Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào tre già kỹ đục hổ phù

4 Mô tả Lồng chào mào tre già kỹ đục hổ phù , Tang đục song long, móc bằng gốc tre đục rồng, gánh rồng huế, vanh triện, cầu đục rồng, chân đục hoa chanh Chất liệu Tre già 100% Đường kính Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà

Lồng chào mào trúc kỹ chân tách tầu dừa

3 Mô tả Lồng chào mào trúc kỹ chân tách tầu dừa, vanh rũi 2 chỉ, đáy tre ghép, nóc đôi Chất liệu Trúc già Đường kính 40 Cm , 68 nan Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội