cửa hàng Lồng chim chào mào chất lượng

Lồng chào mào tre già đục bát tiên

2 Mô tả Lồng chào mào tre già đục bát tiên, vanh đục đốt trúc, đục cả tang, mặc sau chân đục hoa chanh, đáy đục đục ông tiên. Chất liệu Đường kính 40 Cm , 68 nam Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội

Lồng chào mào tre già biên hòa triện kỹ

1 Mô tả Lồng chào mào tre già biên hòa triện kỹ, vanh triện chữ T, chân triện, gánh triện, sàn tre gép, nó đôi chân chiến Chất liệu 100% tre già Đường kính 40 Cm Chiều cao Cm Xuất sứ Vác – Dân hòa- Thanh oai – Hà nội